[αναλυτική]

ΕΠΣΠΕΛΛΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΟ WEB-SITE της
ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ
Αγ.Γάτσου 14, 58200 Έδεσσα
τηλ.: 2381.023488 - fax: 2381.029120
email: epspellas@yahoo.gr
fb: facebook/epspellas


ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
#1948

Σας διαβιβάζουμε πράξη συναίνεσης και επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απέστειλε η ΕΠΟ σε εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού κανονισμού (679/2016) η οποία θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη σας (μέλη σωματείων, ποδ/στές, διαιτητές, προπονητές κλπ). Η πράξη θα επικυρώνεται υποχρεωτικά για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια υπηρεσία και θα υποβάλλεται στην ΕΠΣΠ.
Χωρίς την πράξη αυτή καμία αίτηση ή διαδικασία δε θα γίνεται δεκτή και δε θα διεκπεραιώνεται από την Ένωση.

Παρακαλούμε για τη σωστή εφαρμογή των παραπάνω.

DOWNLOAD: Εντυπο συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα© mascot network